• 1875 Oprichting Wynmalen & Hausmann

  Wynmalen & Hausmann wordt in 1875 opgericht en ingeschreven in het Handelsregister Rotterdam als “Handelsbedrijf in technische goederen”
 • 1901 Rotterdam

  "Gezicht op ons nieuw magazijn en de Regentesse brug."
 • 1964 Start divisie Industrie

  Door uitbreiding van de deskundigheid op het gebied van transportmaterieel, wordt in 1964 binnen W&H een divisie Industrie opgericht
 • 1977 Start Nemaasko

  In Maasbracht opent Nemaasko haar deuren, gericht op levering en onderhoud van grondverzetmaterieel. In 1998 wordt Nemaasko onderdeel van de Wynmalen & Hausmann bedrijven.
 • 1977 Start Bouwmachines Hoogerheide

  In Hoogerheide start Bouwmachines Hoogerheide, gericht op levering en onderhoud van grondverzetmaterieel en bouwmachines. In 1998 wordt Bouwmachines Hoogerheide onderdeel van de Wynmalen & Hausmann bedrijven.
 • 1981 Importeurschap Liebherr

  In 1981 wordt het importeurschap van Liebherr verworven. Liebherr, dat dan al een reputatie heeft opgebouwd op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid, efficiency en innovatie, is nog steeds één van de A-merken die door W&H worden vertegenwoordigd. Daar zijn wij trots op!
 • 1998 Start Purmerend

  W&H bouwt haar landelijk netwerk niet alleen uit door een aantal succesvolle overnames, maar óók door een nieuwe vestiging op te starten in Purmerend.
 • 2011 Overname W&H door Wim van den Heuvel

  Door een succesvolle management buy-out, is Wim van den Heuvel (op dat moment al 8 jaar directeur van de onderneming) voor 100% eigenaar geworden van Wynmalen & Hausmann.
 • 2013 Nieuwbouw Heteren

  Door de groei van de organisatie, barst de locatie in Heteren bijna uit haar voegen. Er wordt besloten in Heteren een nieuwe locatie te bouwen, die niet alleen ruimte biedt voor een verdere groei en professionalisering van de organisatie, maar tevens voorzien is van alle (technische en logistieke) faciliteiten om deze groei te ondersteunen.
Nieuwsoverzicht
Nieuwsarchief
Persberichten
 

Naar Wens Wereldprimeur van formaat  |  14-6-2016

Naar Wens Liebherr R960 Demolition reikt naar nieuwe hoogtes!Tijdens Intermat 2015 presenteerde Liebherr de nieuwe R960 sloopmachine voor het eerst aan het grote publiek. Deze speciale Demolition-variant is de opvolger van deR954C. De R954C in sloopuitvoering was leverbaar in een versie met zowel 25,6 als28 meter lange sloopgiek. Daarnaast had men een ‘XXXL’-variant in het programma met 34 meter sloopfront. Die had tevens een grotere en zwaardere onderwagen.De nieuwe R960 Demolition geldt als de opvolger van al deze modellen en tijdens de ontwikkeling heeft Liebherr goed geluisterd naar de expertise en wensen van veel eindgebruikers. Liebherr-France SAS heeft al jarenlang ervaring met het bouwen van specials en was één van de eerste OEM’s die klantspecifieke sloopmachines kon leveren.De constructeur doet dit nog altijd vanuit het Franse Colmar en is onbetwist marktleider in het sloopsegment. Veel merken hebben deze niet meer standaard in het leveringsprogramma,terwijl klanten toch graag een sloopmachine af-fabriek en met de bijbehorende service kopen.

Het Franse sloop- en verhuurbedrijf Helfaut Travaux was de eerste aannemer die besloot tot de aanschaf van de Liebherr R960 Demolition. Vakblad BMB had de exclusieve primeur om de nieuwe sloop kraan aan het werk te zien. Hiervoor reisde we af naar het dorpje Frévent in de regio Nord-Pas-de-Calais-Picardie, waar de machine werd ingezet voor de sloop van een 29 meter hoog silocomplex middenin het dorp. Een krappe en complexe klus, met veel naastgelegen bebouwing die niet beschadigd mogen worden. Een opdracht die tevens de nodige werkhoogte vraagt en een zware schaar om het beton te kunnen knippen.Kortom een project waarop de R960 uitstekend tot zijn recht komt. Helfaut Travauxis 35 jaar geleden opgericht door Paulette Berthélémy als eenmansbedrijf, met slechts één graafmachine. Nu is de onderneming uit Helfaut uitgegroeid tot een belangrijkespeler in de noordelijke regio van Frankrijk,zowel op het gebied van sloop- of grondwerken als in de verhuur. Tevens is men actief in de recycling en asbestsanering. In totaal heeft men 63 medewerkers in vaste diensten is de jaaromzet gestegen tot meer dan 10 miljoen euro. De afgelopen jaren kende het bedrijf een snelle groei en is er geïnvesteerd in de nodige Liebherr machines.

Flexibel inzetbaar
Zo was Helfaut Travaux op zoek naar een vervanger voor de Case CX460 met 28meter werkhoogte. De sloopmachine was met 9.000 draaiuren aan vervanging toe.Projecten worden alsmaar hoger, zwaarder en dienen ook steeds sneller te worden uitgevoerd. Dat vergt machines met meer capaciteit voor het knippen en tevens meerwerkhoogte en -bereik. Niet onbelangrijk is dat de sloopkraan ook nog eens gemakkelijk en snel te transporteren moet zijn, om zo flexibel ingezet te kunnen worden. De geheel nieuw ontwikkelde Liebherr R960Demolition biedt 33 meter werkhoogte en kan op die hoogte nog werken met een 3,5ton zware schaar. Dat is zeer goed voor een machine in deze klasse. Daarbij heeft men bij Helfaut Travaux zeer goede ervaring met Liebherr machines en heeft men een goede relatie met dealer Toufflin MTP, welke uitstekende service biedt en de klant kundig geadviseerd heeft bij de aanschaf. De Lieberr R960 Demolition is niet zomaar een vervanger van de R954C, maar het resultaat van veel onderzoek en in nauw overleg met enkele klanten. Zo heeft de machine een extra lange onderwagen gekregen voor meer stabiliteit tijdens het werken. Naar keuze is af fabriek een hydraulisch verbreedbare VH-HD onderwagen leverbaar of een vast onderstel (HDEW).Van die laatste variant zijn de rupsenweer demontabel, zodat de sloopmachine ook geschikt is voor landen waar men strengere eisen stelt aan transportafmetingen of- gewichten. De VH-HD onderwagen heeft een lengte van 7.520 mm. Ingeschoven meet deze 3.620 mm en uitgeschoven bedraagt de maximale rupsbreedte 4.820 mm. Dat is dan in combinatie met 600 mm brede rupsplaten.De rupsbasis van de HD-EW versie is eveneens 4.820 mm. Echter zodra de rupsen zijn gedemonteerd, heeft de basis machine een aanzienlijk lager transportgewicht en is nog slechts 3.200 mm breed. Liebherr biedt dus af- fabriek diverse oplossingen voor veeleisende klanten. Het systeem van de rupsophanging is zodanig gemaakt dat het(de)monteren van de rupsen redelijk eenvoudig en snel te doen is.

Nog meer te kiezen
In totaal heeft de R960 Demolition 17.500kg ballast, waarvan 4.020 kg als extra is gemonteerd aan de onderzijde. Ook hier biedt de constructeur af-fabriek meerdere oplossingen. Men kan het ballast laten zitten voor transport, maar kan ook kiezen voor een systeem waarbij dit hydraulisch afzetbaar is. Dit garandeert een nog lagertransportgewicht en bovendien is het ballast zonder hulpkraan te (de)monteren. De R960weegt als VH-HD en met volledige ballast zo’n 75.500 kg. Met de HD-EW onderwagen komt het gewicht op 70.500 kg. De transporthoogte bedraagt inclusief kantelbare cabine met beschermroosters 3.600 mm respectievelijk3.660 mm voor de variant met vast onderstel. Kiest men voor demontabele rupsen, het gewicht hiervan is circa 12 ton.De basismachine weegt dan nog slechts 30,1ton! De korte graafarm van de R960 weegt8.920 kg, inclusief transportbokken waarin de giek stevig vastligt tijdens vervoer en montage. Tevens is voorzien in trappen en bordessen om het snel en veilig wisselen van de giek mogelijk te maken. De R960 is verkrijgbaar met een 3-delig sloopfront van zowel 29 als 33 meter, goed voor een transportgewicht van pakweg 15 dan wel 18 ton. Af- fabriek is een tot 30° kantelbare cabine standaard. Liebherr levert tevens een zeer degelijke cabinebescherming. Veiligheid van de machinist draagt de fabrikant immers hoog in het vaandel en dus heeft de cabine een speciale CE-keuring. Vaak hinderende beschermroosters toch het zicht naar boven, want niet ieder merk denkt eraan dat water en stof het zicht ernstig bemoeilijken.Voor de veiligheid op een werk is het dan ook zeer belangrijk dat de ramen goed zijn schoon te maken en dat de stijlen van de cabinebescherming op de juiste plek zitten.Hiermee is tijdens de ontwikkeling van de kraan goed rekening gehouden en heeft Liebherr – zoals het hoort – goed geluisterd naar de machinist, die er dagelijks mee moet werken. We hebben zelf ook met de R960 mogen werken en het zicht naar boven is echt heel goed.
Met de 3-delige sloopgiek laat de machine zich nog zeer nauwkeurig en fijn bedienen. De cabine is zeer ruim en stil en biedt veel comfort.

Gunstig verbruik
De R960 Demolition heeft een eigenLiebherr 6-cilinder D946 A7 dieselmotor,die een vermogen levert van 240 kW/326 pkbij 1.800 t/min. Er wordt gebruik gemaakt van SCR-technologie met AdBlue om aande strenge emissienormen te voldoen. Dehydraulische pompen leveren tweemaal380 l/min en dat is ruim voldoende voor allefuncties plus zware aanbouwdelen, die denodige liters vragen. De werkdruk van hethydraulische systeem bedraagt maximaal350 bar. Dankzij het Tool Control systeemzijn voor maar liefst tien hulpstukken dejuiste drukken en liters alvast in te stellen.De Liebherr R960 Demolition is een zeerschone en zuinige sloopmachine. Tijdenshet werken met 3-delige sloopgiek metdaaraan een Arden betonschaar ligt hetverbruik op gemiddeld 21 l/uur en dat isbijzonder laag. Het verbruik van AdBlueligt op zo’n 1 l/uur. Wanneer de machine isuitgerust met korte giek en met een groterwerktuig in de funderingen staat, dan ligt debrandstofconsumptie ongetwijfeld hoger.Op het grote display in de cabine zijn allemachinegegevens eenvoudig af te lezen.De sloopmachine is voorzien van camera’sachterop en aan de zijkant. Zo heeft demachinist goed zicht op wat er rondom demachine gebeurt.De R960 is standaard uitgerust met LDC(Liebherr Demolition Control). Dit systeemmeet door middel van sensoren op de sloopgiek,boven- en onderwagen de standen enposities. Wanneer men in de gevarenzonekomt van het maximale bereik van de kraanof als men de capaciteit overschrijdt, danwordt de machinist gewaarschuwd. Uniek isdat ook de scheefstand van de onderwagenwordt gemeten. Geen enkele fabrikant heefteen dergelijk uitgebreid veiligheidssysteemvoor sloopmachines en dat zorgt ervoor dater 100% veilig mee gewerkt kan worden.Daarmee loopt Liebherr voorop en heeft hetmerk ook terecht de Intermat InnovationAward gewonnen. Met de 33 meter langesloopgiek kan met een 3,5-tons schaarworden gewerkt. Dit tot een werkbereik vanmaar liefst 20 meter! De maximale werkhoogtebedraagt dan nog 27 meter. De R960Demolition heeft dus niet alleen uitzonderlijkveel capaciteit op hoogte, maar ook quawerkbereik! Voor de 29 meter sloopgiekbedraagt het maximale werkgewicht van deschaar tevens 3,5 ton. Het maximale werkbereikligt dan op 18 meter bij 22,5 meter werkhoogte.De korte giek kan in twee standen wordengemonteerd. In gebogen positie heeft desloopmachine meer kracht om funderingente rooien. In straight position bedraagt demaximale penhooge 13 meter, in gebogenpositie is dit 10 meter. De maximale graafdiepteligt 4 respectievelijk 6,5 meter. DeLiebherr R960 Demolition van HelfautTravaux is voorzien van de hydraulischverbreedbare onderwagen, hydraulischafzetbare ballast én is uitgerust met 33meter lange sloopgiek. Compleet weegt demachine 94.100 kg. Dat is dan nog zonderschaar. De keuze voor de Liebherr R960Demolition is volgens operationeel manager Pascal Cochet gemaakt vanwege het feit datLiebherr jarenlange ervaring heeft met hetontwikkelen van specials en de hoge kwaliteitvan de machines. Door goed te luisterennaar eindgebruikers zijn af-fabriek diversemaatwerkoplossingen leverbaar. De R960is een waardige opvolger van de R954C endankzij het unieke LDC kan bijzonder veiliggewerkt worden. Niet onbelangrijk is verderdat de machine voldoet aan de Stage IVemissienormen en dus uitermate schoon,zuinig en duurzaam is. De verwachtingenzijn dan ook zeer hoog, ook in de Benelux.De Liebher R960 Demolition is een sloopmachinemet wereldse prestaties en reiktnaar nieuwe hoogtes.
bron: BMB